Megrendelés
Kiadónk a magazinok terjesztését az első 4 évfolyamig személyesen végezte, amelyre még manapság is van példa. A személyes iskolalátogatások alkamával kiderül mely módszerek a legideálisabbak olvasóink számára.

Jelen pillanatban két terjesztési módszer van:

1. A sport és szabadidő felelős porciózza szét az osztályok között, így vagy az osztály személyes fakkjába kerül, vagy közvetlenül az osztályukban jutnak hozzá a KÖZMAG-hoz.

2. A titkárság az arra kijelölt helyre stócolja fel a kiadványokat (büfé kiszolgálópultja, aulában és asztalokon elhelyezve) így a szünetekben találkoznak a KÖZMAG-gal.

Kiadványainkat korábban a Magyar Posta Zrt., majd a MédiaLog Zrt. terjesztette, jelenleg a G4S vagy a 24H futárszolgálatok juttatják a célba.

Keresse kollégáinkat! Kérjen ajánlatot vagy rendelje meg még ma hirdetését!

Adatait bizalmasan kezeljük.
Hirdetés anyaga
Színezés
Fogadott formátumok: min. 300 dpi , CMYK (JPG, PDF, TIF, PSD, CDR, EPS)

A Hirdető fél vállalja, hogy a megrendelés elfogadásával egyidejűleg elfogadottnak tekinti a Varga Média Kft. Általános Szerződési Feltételeit, melyet a www.vargamedia.com/aszf oldalon érhet el. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére alávetik magukat a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen szerződést, valamint a mindenkori általános hirdetési szerződési feltételeket mindkét fél, mint akaratával megegyezőt elfogadja, a mai napon jóváhagyólag aláírja.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerződésekről szóló általános, valamint a megbízási szerződésre és a ködbérre vonatkozó különös rendelkezései irányadóak. A hirdető kéz kezességet vállal a hirdetési díj teljesítésére vonatkozóan. NYILATKOZAT

Az 1997. évi törvény 3 § 2. bekezdése alapján a megrendelő alulírott Meghatalmazott képviselője kijelentem, hogy az általunk hirdetni szándékozott áru, szolgáltatás:

a. esetében a kötelező minőségvizsgálatot elvégezték, forgalmazását engedélyezték.

b. nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségi tanúsítási kötelezettség alá.

Az általános hirdetési feltételeket ismerem, és azt elfogadom.

Az általános hirdetési feltételeket ismerem, és azt elfogadom.